Зарегистрировать свою компанию в ТОП9 | Спешите вступить в TOP9Club
Каталог ТОП9 — Вернуться к результатам поиска

Венчурні Фонди

Вартість активів венчурних фондів, якими управляє Компанія, перевищує 225 млн. гривень.

Станом на 01.01.2008 ВАТ «Автоальянс-ХХІ сторіччя» управляє активами двох венчурних інвестиційних  фондів:

Інвестиційні венчурні фонди:

1. ЗНВПІФ «Автоальянс-креативний»

2. ЗНВПІФ «Фонд інвестиційних технологій»

Для наших клієнтів ми пропонуємо наступні послуги :

- Управління активами інститутів спільного інвестування (венчурних пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

- Утворення венчурних корпоративних та пайових інвестиційних фондів (під ключ)

- Надання аналітичних та консультаційних послуг з питань інвестиційної діяльності та управління активами венчурними інвестиційними фондами

Венчурні фонди використовуються для:

 • оптимізації управління холдингом
 • реалізації інноваційних проектів
 • реалізації інвестиційних проектів в будівництві

Створення і реєстрація венчурного фонду

Венчурний фонд залучує інвесторів шляхом розміщення своїх цінних паперів (акцій або інвестиційних сертифікатів). Власниками цінних паперів венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи, які утворюють Наглядову раду фонду. Наглядова рада фонду впливає на інвестиційну стратегію та контролює діяльність фонду.

Розміщення цінних паперів фонду здійснюється приватно.

Венчурний фонд може здійснювати інвестування наступним чином:

-          купівля облігацій, векселів інших компаній;

-          купівля акцій інших компаній;

-          купівля часток товариств з обмеженою відповідальністю;

-          надання позики.

Венчурний фонд має право купувати облігації і векселя, надавати позику тільки тій компанії, де фонд володіє корпоративними правами (акціями, частками).

1. КУА  розробляє інвестиційну декларацію, регламент фонду і узгоджує  їх з засновниками.

2. КУА реєструє документи в УАІБ та ДКЦПФР.

3. Між КУА і інвесторами укладається договір на придбанні цінних паперів фонду.

4. Створюється Наглядова рада фонду.

5. Здійснюється розміщення цінних паперів фонду.

6. Фонд розпочинає свою роботу як сукупний інвестор.

Схема акумуляції доходів та оптимізації оподаткування венчурного фонду

1.       Потенційні інвестори ініціюють створення венчурного фонду

2.       Якщо фонд корпоративний, він  укладає договір про управління активами з КУА

3.       Корпоративний фонд випускає акції або КУА випускає інвестиційні сертифікати (а); одержує гроші від інвесторів (б)

4.       Фонд придбаває: а) облігації, б) векселі; в) акції підприємств

5.       Підприємства платять (переводять) доходи на користь фонду: а) процентний дохід по облігаціях; б) дисконтний дохід по векселях; в) дивіденди по акціях

6.       Фонд за посередництвом КУА: а) реінвестує в основні і оборотні засоби або переводить на користь зацікавлених осіб доходи у вигляді акцій, облігацій, векселів, нерухомості, депозитів, кредитів; б) перераховує доходи інвесторам як виплату дивідендів або за викуп акцій (інвестиційних сертифікатів)

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ

 • Операції з цінними паперами, які є активами венчурного фонду, не оподатковуються податком на додану вартість
 • Грошові кошти, одержані від інвесторів фонду, не включаються до складу валового доходу (25%)
 • Дивіденди, нараховані на користь фонду, не оподатковуються на дивіденди (25%)
 • Доходи по облігаціях, які є активами фонду не включаються до складу валового доходу (25%)
 • Емісійний дохід  (різниця у вартості акцій, які є активами фонду) не включається до складу валового доходу (25%)
 • Дивіденди, нараховані на користь інвесторів-нерезидентів, оподатковуються  по пільговій ставці 15%

СТВОРЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ДОЗВОЛЯЄ ІНВЕСТОРАМ

 • придбавати  активи, нарощувати їх вартість і продавати з максимальною вигодою
 • акумулювати доходи з ціллю фінансування програм розвитку
 • оптимізувати оподаткування законним способом
 • здійснювати операції з грошима, цінними паперами, корпоративними правами, нерухомістю
 • гарантувати захист прав власності за допомогою банку-зберігача