Зарегистрировать свою компанию в ТОП9 | Спешите вступить в TOP9Club
Каталог ТОП9 — Вернуться к результатам поиска

Публічні Інвестиційні Фонди

ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВТОАЛЬЯНС-ПОРТФОЛІО"

ПІДІФ «Автоальянс-портфоліо» створено у 2003 році для обслуговування фізичних і юридичних осіб, як правоприємник ІФ "Автоальянс-портфоліо", який почав діяльність в 1995 р. Основною метою фонду є отримання для інвесторів максимального доходу при мінімізації ризиків, що існують на фондовому і фінансовому ринках України.

На сьогоднішній день кількість учасників фонду перевищила 42 тис. чол., а кількість розповсюджених інвестиційних сертифікатів досягла 217 тис. од.

Інвестиційна політика фонду є поміркованою і спрямована на інвесторів, яких не задовольняють відсотки по депозитах, що пропонуються банками, і які згодні на певні ризики задля отримання більшої віддачі від своїх вкладень.

Приріст вартості інвестицій фонду досягається шляхом збільшення питомої ваги корпоративних прав (цінних паперів) в структурі інвестиційного портфелю

Активи (вкладення) фонду диверсифікуються, що дозволяє інвестувати кошти в ті галузі економіки, які є найбільш прибутковими. Сьогодні фінансові ресурси фонду працюють на своїх вкладників в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві, телекомунікаційній галузі і сільському господарстві. Ми працюємо і на фінансових ринках –30% коштів вкладаються в банківську систему, де завдяки їх акумулюванню на відповідних рахунках, доходність по вкладенням перевищує відсотки по депозитах приватних осіб за рахунок збільшення суми.

Участь в ПІДІФ «Автоальянс-портфоліо» може прийняти кожен громадянин України. Висококваліфіковані фахівці компаній «Автоальянс-ХХI сторіччя», що керують діяльністю фонду, забезпечать ВАМ

-         професійне управління Вашими коштами;
-         доступ на фондовий ринок України і можливість примножувати на ньому Ваші статки;
-         диверсифікацію Ваших коштів, що суттєво знижує залежність доходності активів фонду від коливань цін на фінансові активи та знижує ризик інвестування;
-         багаторівневу систему захисту прав інвесторів;
-         високу ліквідність вкладених грошових коштів;
-         пільгове оподаткування: згідно з чинним законодавством кошти, вкладені громадянами в інститути спільного інвестування (до яких відноситься і ПІДІФ «Автоальянс-портфоліо») не оподатковуються.

Найбільшою популярністю у громадян користуються вклади в банківські установи терміном на 6 місяців. Оскільки для нас інтереси вкладників є головним в діяльності, ми вирішили не відходити від цих принципів, і тому двічі на рік (квітень і жовтень) кожен наш учасник має право прийняти рішення про вихід із фонду шляхом продажу своїх сертифікатів по ринковій ціні, що склалась на цей момент.

Придбання нових сертифікатів відбувається на протязі всього року за ринковою ціною, що визначається шляхом поділу активів фонду на кількість сертифікатів в обігу.