Зарегистрировать свою компанию в ТОП9 | Спешите вступить в TOP9Club
Каталог ТОП9 — Вернуться к результатам поиска

О компании

Предметом діяльності Асоціації, без права втручатися в господарську діяльність підприємств – її Учасників, є:

  • Створення бренду та забезпечення ефективності його використання підприємствами-Учасниками Асоціації;
  • Об’єднання ресурсів підприємств-Учасників Асоціації з метою вирішення стратегічних задач в галузі  дослідження, аналізу та здійснення бізнес-процесів;
  • Інтеграція зусиль підприємств-Учасників Асоціації в роботі з кадрами та клієнтами шляхом надання комплексних та якісних послуг на ринку капіталів;
  • Координація спільних досліджень та розробок в галузі фондового ринку та ринку фінансових послуг, менеджменту, маркетингу, кадрового забезпечення та інших;
  • Розробка та впровадження  системи заходів, направлених на забезпечення захисту та зберігання конфіденційної інформації підприємств-Учасників;
  • Здійснення діяльності, направленої на забезпечення прав та законних інтересів членів трудових колективів підприємств-Учасників шляхом укладання колективного договору в рамках Асоціації;
  • Забезпечення учасників необхідними зовнішньоекономічними зв’язками з закордонними партнерами;
  • Організація участі в виставках, виставках-продажах, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх заходах, благодійних акціях тощо;
  • Забезпечення співпраці Учасників Асоціації з засобами масової інформації;
  • Консультаційно-методичне та інформаційне забезпечення Учасників Асоціації з питань їх господарської діяльності.

Сьогодні підприємства «Фінансової Групи «Автоальянс» пропонують Вам такі послуги:

     -  Брокерська діяльність
     -  Дилерська діяльність
     -  Анедрайтинг
     -  Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
     -  Зберігання цінних паперів
     -  Спільне інвестування
     -  Управління активами інститутів спільного інвестування
     -  Управління активами недержавних пенсійних фондів
     -  Формування та управління портфелем цінних паперів клієнтів
     -  Консалтингові послуги з питань ринку цінних паперів, корпоративного управління, управління активами, недержавного пенсійного забезпечення.