Зарегистрировать свою компанию в ТОП9 | Спешите вступить в TOP9Club
Каталог ТОП9 — Вернуться к результатам поиска

Предметом діяльності Асоціації, без права втручатися в господарську діяльність підприємств – її Учасників, є:

  • Створення бренду та забезпечення ефективності його використання підприємствами-Учасниками Асоціації;
  • Об’єднання ресурсів підприємств-Учасників Асоціації з метою вирішення стратегічних задач в галузі  дослідження, аналізу та здійснення бізнес-процесів;
  • Інтеграція зусиль підприємств-Учасників Асоціації в роботі з кадрами та клієнтами шляхом надання комплексних та якісних послуг на ринку капіталів;
  • Координація спільних досліджень та розробок в галузі фондового ринку та ринку фінансових послуг, менеджменту, маркетингу, кадрового забезпечення та інших;
  • Розробка та впровадження  системи заходів, направлених на забезпечення захисту та зберігання конфіденційної інформації підприємств-Учасників;
  • Здійснення діяльності, направленої на забезпечення прав та законних інтересів членів трудових колективів підприємств-Учасників шляхом укладання колективного договору в рамках Асоціації;
  • Забезпечення учасників необхідними зовнішньоекономічними зв’язками з закордонними партнерами;
  • Організація участі в виставках, виставках-продажах, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх заходах, благодійних акціях тощо;
  • Забезпечення співпраці Учасників Асоціації з засобами масової інформації;
  • Консультаційно-методичне та інформаційне забезпечення Учасників Асоціації з питань їх господарської діяльності.

Основные виды деятельности:

Фондовая компания